Maatschappelijke organisatie of vereniging

Ademruimte TRAINT professionals, vrijwilligers of leden van verenigingen.
Ademruimte breidt de kennis uit en leert vaardigheden aan op volgende domeinen:

  • opruimen en ontspullen
  • problematisch verzamelen
  • planning en organisatie
  • timemanagement
  • opruimen met kinderen
  • organisatiemethodiek voor administratie
  • autisme en planning en organisatie
  • communicatie
  • mantelzorg
Ademruimte werkt expliciet naar implementatie in de praktijk

Enkele praktijkvoorbeelden

Ademruimte TRAINT
Ademruimte leerde de vrijwilligers van een vzw hoe ze, rekening houdend met de waarden en normen van de klant, de administratie van de hulpvragers kunnen organiseren. Er werd een specifieke methodiek aangeleerd. De vrijwilligers ervaarden dit als een eye-opener en passen de aangeleerde vaardigheid in de praktijk toe.
Ademruimte COACHT
Ademruimte werkt een duidelijke visie en beleid uit. Het logistiek departement van een psychiatrisch ziekenhuis wenst minder verlies van middelen en tijd en meer tevreden logistieke medewerkers. Met directie en middenkader werden gesprekken gevoerd en een richting uitgezet. Er werd gestart met een analyse op de werkvloer; enerzijds werkte Ademruimte mee op de werkvloer en anderzijds vonden interviews met logistieke medewerkers plaats. Vanuit deze gegevens werd een beleidsplan opgesteld. Er werd gestreefd naar een cultuur van afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken. Beleidsthema’s waren: procedures, taakuitvoering, werkmateriaal, personeel, vorming, … Er werd een tijdslijn met concrete acties uitgezet.  Stapsgewijs constateert het psychiatrisch ziekenhuis een optimalisatie van het logistieke departement.