Vrij beroep of KMO

Ademruimte COACHT om werkgerelateerde of persoonlijke doelen te realiseren.
Ademruimte begeleidt je om tot zelfinzicht te komen en om dingen te realiseren die jij belangrijk vindt.
Ademruimte zorgt ervoor dat de dingen die jij belangrijk vindt, gerealiseerd worden.
Ademruimte focust op een positief resultaat dat verandering oplevert.

Je dichterbij jouw doel(en) brengen, is de sleutel tot groei en succes!

Voorbeelden van persoonlijke of werkgerelateerde doelen:
 • Ik heb een overzicht van mijn taken, stel prioriteiten en zet deze om in actie.
 • Ik slaag erin taken te delegeren.
 • Ik kan mijn focus tijdens het werk houden.
 • Ik slaag erin om een evenwicht tussen werk en leven te bereiken.
 • Ik kan mijn ontspanningsactiviteiten en/of verlof concreet inplannen en uitvoeren.
 • Ik kan bewust mijn agenda beheren.
 • Ik kan een visie en beleid bepalen en implementeer deze in de praktijk
 • Ik kan mijn medewerkers gericht aansturen.
 • Ik krijg grip op de kantoorwerking.
 • Ik kan de omgang met de klant verbeteren.

"Ademruimte COACHT individuele medewerkers"

Jouw welzijn bepaalt het functioneren van jouw onderneming.

Ademruimte TRAINT.
Ademruimte breidt kennis uit en leert vaardigheden aan op volgende domeinen:

 • efficiëntie
 • tijd
 • stress
 • burn-out
 • communicatie

Ademruimte ORGANISEERT.
Ademruimte ordent en structureert bij vrije beroepen en KMO’s:

 • administratie
 • bureau/werkplek

Enkele praktijkvoorbeelden

Ademruimte COACHT
Een advocaat die grip op de werking van zijn advocatenkantoor wenst en meer zelfzorg in zijn dagelijks leven wil implementeren. Er wordt ingezet op: het herdefiniëren van de rol van de advocaat (van solo-entrepreneur naar ‘manager’), het onthaal van nieuwe medewerkers, de taakomschrijving van de medewerkers, de structuur van het teamoverleg en de zelfzorgmodaliteiten van de advocaat.

Volgende werkdocumenten worden opgemaakt: een procedure voor het onthaal nieuwe medewerkers, een functieprofiel voor de juridisch ondersteuner en een sjabloon voor het teamoverleg. We implementeren, evalueren en sturen bij waar nodig. We zetten in op de bewustwording van de rolverschuiving van de advocaat en de advocaat delegeert taken. Daarnaast worden ontspanningsactiviteiten in de in de agenda ingepland. De coaching zorgt voor stressreductie bij de advocaat, voor een algemeen beter welzijn voor de advocaat en de medewerkers, voor tevreden klanten en voor een groei van het kantoor. Een win-win voor alle betrokken partijen!
Ademruimte COACHT
Een landbouwerskoppel dat meer grip op de planning en organisatie van het bedrijf wenst.  Dit met als doel een grotere omzet te behalen en de onderlinge relatie tussen het koppel te verbeteren. We maken in overleg met beide partners een overzicht van de uit te voeren taken van het bedrijf en bepalen de frequentie en de prioriteit bij de uit te voeren taken. We maken een haalbare, realistische planning op waar beide partners zich in kunnen vinden. We zetten in op de communicatie inzake planning tussen de partners.  Hiermee reduceren we de onderlinge conflicten en wordt de werksfeer geoptimaliseerd. De planning en communicatie onderling wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Daarnaast worden werkprocessen onder de loep genomen in functie van het verhogen van de efficiëntie. De coaching zorgt voor een aangename werksfeer, voor een realisatie van de planning in de praktijk en voor een hogere omzet. Het landbouwerskoppel heeft een nieuw elan gevonden om verder aan de slag te gaan en is hoopvol.


Ademruimte TRAINT
Een administratieve medewerkster van een KMO was heel gedreven en enthousiast bij het uitvoeren van haar job in die mate dat ze veel te veel taken op zich nam, veel overuren werkte en door de bomen het bos niet meer zag. Dit alles kan een dreiging betekenen voor een burn-out. De werkgever is erg tevreden over haar en wenst haar niet te verliezen. Ademruimte leerde haar vaardigheden aan om grenzen te stellen en om gefocust haar taken uit te voeren.  De medewerkster kreeg meer rust in haar werk.  Zowel de medewerkster als de werkgever waren erg tevreden met het resultaat van de training.

Ademruimte ORGANISEERT
Een kinesist  wenst een duidelijk onderscheid tussen werk en privé. In de privévertrekken zijn fysieke sporen van de struggle met de werkadministratie en praktijkapparatuur te zien. Kinesisten die voor hem werken, komen er te pas en te onpas binnen. Dit zorgt zowel voor de kinesist als voor zijn gezinsleden voor onrust en een gevoel dat er nooit ontspannen kan worden. In overleg met de kinesist organiseren we de praktijkruimte en de privévertrekken. We maken ook afspraken met de andere kinesisten over het betreden van de privéruimtes. Daarnaast zetten we ook in op een concrete planning en organisatie van de administratieve taken. Dit alles zorgt voor een algemeen beter welzijn van de kinesist, van zijn gezinsleden en voor duidelijkheid voor de collega’s. Op zijn beurt zorgt dit alles voor tevreden klanten.