Particulier

Ademruimte COACHT je om persoonlijke doelen te realiseren.
Ademruimte begeleidt je om tot zelfinzicht te komen en om de dingen te realiseren die jij belangrijk vindt.
Ademruimte focust op een positief resultaat dat verandering oplevert.
Je dichter bij jouw doel(en) brengen, is de sleutel tot groei en succes!

Ademruimte coacht particulieren die nood hebben aan:
 • meer structuur  
 • duidelijke planning en organisatie  
 • minder stress  
 • een betere levensbalans
 • een georganiseerd huishouden  
Ademruimte COACHT specifiek  
 • Mensen met (vermoeden van) ASS, ADHD of  ADD die meer structuur wensen (Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) of Persoonsvolgend Budget (PvB) komt in aanmerking)  
 • Ouders van (jonge) kinderen die een georganiseerd huishouden wensen  
 • Ouders  van (jonge) kinderen die meer structuur  in het gezin wensen  
 • Mensen met een psychische kwetsbaarheid die meer structuur wensen
 • Mensen met een licht mentale beperking die zelfstandig gaan wonen
We focussen op een positief resultaat dat verandering oplevert.

Ademruimte TRAINT.
Ademruimte leert opruimvaardigheden aan.
Je ontwikkelt inzicht in het opruimen.
Je weet hoe eraan te beginnen.
Je leert kiezen wat je bewaart en wat niet.
Je leert spullen een logische en vaste plek te geven.
Je leert spullen na gebruik op de logische en  vaste plek terug te leggen.
Je krijgt een opgeruimde ruimte, werkplek of huis. Je krijgt overzicht en rust.
Opruimen wordt een automatisme.

Ademruimte ORGANISEERT.
Ademruimte ordent en structureert je administratie.
Ademruimte geeft je spullen een logische en vaste plek.
Ademruimte begeleidt je bij het houden of wegdoen van spullen.
Ademruimte helpt je bij verhuis.
Ademruimte realiseert samen met jou overzichtelijke kasten, ruimtes en werkplekken.

Ademruimte ORGANISEERT specifiek  
 • mensen met (vermoeden van) ASS, AHDD en ADD die prikkelarme ruimte(s) willen    
 • na een ingrijpende gebeurtenis (overlijden, scheiding, geboorte van een kind, verhuis, ziekte, …)

Enkele praktijkvoorbeelden

Ademruimte COACHT
Een gezinslid van een tweeverdienersgezin wenst een meer evenwichtige taakverdeling in het gezin. Zij heeft het gevoel dat alle huishoudelijke taken en de mentale organisatie van de gezinstaken volledig voor haar zijn. Dit bezorgt haar heel veel stress, onrust en lichamelijke klachten.
In een gezinsoverleg bepalen we met een oefening welke taken er allemaal zijn en maken we op een visuele manier duidelijk wie wat doet. De gezinsleden komen tot het besef dat een herverdeling noodzakelijk is. We zetten in op een concrete uitwerking omtrent de herverdeling van de taken en op een open communicatie. We implementeren een wekelijkse gezellige gezinsbijeenkomst. Alle gezinsleden vinden dat zaken meer bespreekbaar worden, dat ze erkend worden en inspraak krijgen. Er komt rust en harmonie in het gezin.
Ademruimte TRAINT
Een vrouw van 28 jaar met een licht mentale beperking wenst zelfstandig te wonen. In functie daarvan leren we de vrouw vaardigheden aan; omgaan met geld en tijd, uitvoeren van huishoudelijke taken, boodschappen doen, gezonde maaltijd bereiden en invullen van vrije tijd. We gaan ook samen op zoek naar een persoon in haar netwerk die haar helpt met administratieve taken. De vrouw is tevreden dat ze op die manier een stap dichter bij haal doel komt.

Ademruimte ORGANISEERT
Een man met de diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) wenst meer rust, overzicht en ruimte in zijn woning. Daarnaast wenst hij dat zijn lange lijst ‘to do’s’ gerealiseerd wordt. In overleg maken we een stappenplan. We bepalen de volgorde van de aanpak van de ruimtes, de functie per ruimte en het plan van aanpak per ruimte. We zetten in op het ‘ontspullen’. We leren een methodiek aan waardoor de man leert beslissen welke spullen hij wenst te houden en welke niet. Tegen de volgende organiseersessie plannen we enkele prioritaire to do’s concreet in. Samen creëerden we ruimte en omringt de man zich met spullen die op dit moment in zijn leven nodig zijn. Spullen van vroegere hobby’s en jobs werden geordend, in dozen gestopt, gelabeld en op zolder gezet. Door het creëren van ruimte en rust in huis, ervaart de man mentale rust. Zijn georganiseerd huis maakt dat bezoek ontvangen minder stress veroorzaakt.