"Ademruimte plant, voert uit, evalueert en stuurt bij. Jij wordt de regisseur van werk en leven".

Ademruimte vertrekt vanuit de eigenheid van elke persoon met respect voor ieders talenten en mogelijkheden.
Ademruimte vertrekt vanuit de persoonlijke vragen en noden, werkt praktijkgericht en focust op implementatie in de praktijk.
Ademruimte staat voor kwaliteit, professionaliteit en discretie.

Verloop

Eerste gesprek: vrijblijvend en gratis!  
 • kennismaking    
 • vraag klant in kaart brengen  
 • aanbod Ademruimte duiden  
 • tariefstelling  
Uitvoering  
 • analyse van de huidige concrete situatie  
 • formulering persoonlijke doelstelling(en)  
 • beschrijving stappenplan in functie doelstellingen
 • implementatie van de verbeteracties  
 • evaluatie van de verbeteracties  
 • wat goed loopt, behouden/wat niet goed loopt bijsturen
Evaluatie:    
 • Doelstelling(en) bereikt  
 • Opvolging van de situatie 1 maand na uitvoering
 • Bij vragen blijft de ‘Ademruimte-deur’ open staan  

Ademruimte staat voor kwaliteit en professionaliteit!

Intake gesprek

Na een kennismaking brengt Ademruimte de vraag van de klant in kaart.

UITVOERING

We werken een op maat van de klant stappenplan uit.

EValuatie

Na het bereiken van de doelstellingen blijft ademruimte je aanspreekpunt.